Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E. διαθέτει πολυετή και επιτυχημένη διεθνή παρουσία στους τομείς αποθήκευσης και διάθεσης ενέργειας. Μόλις πρόσφατα τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μεταφέρθηκαν και η ΓΕΝ –ΚΑ Α.Ε. συμμετείχε στην προετοιμασία του χώρου, αφού της ανατέθηκε ο καθαρισμός αυτών. Έκτοτε, καθημερινά επιβραβεύει την εμπιστοσύνη που της έδειξε η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E. , παρέχοντας υπεύθυνα και με υψηλό επίπεδο ποιότητας, τις υπηρεσίες της σε καθαρισμό, παροχή αναλωσίμων και τεχνική συντήρηση.