Όροι χρήσης

Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και αποποίηση ευθυνών.

Η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. μπορεί να αλλάξει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Πνευματική ιδιοκτησία

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό που εμφανίζεται σε αυτό το Web site μόνο για μη εμπορική και προσωπική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι αφορά σε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, αποστολή, μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, εικόνων, ήχου και βίντεο είτε για δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε.

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το δικτυακό τόπο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας. Οι σύνδεσμοι πρέπει να επανεξετάζονται και να εγκρίνονται από την ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. μετά την εφαρμογή τους.

Όλα τα ονόματα, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών της.

Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και αποποίηση ευθυνών.

Η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. μπορεί να αλλάξει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Αποποίηση

Η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την ακολουθία, την επικαιρότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου της.

Η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. μπορεί να αλλάξει τη μορφή και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή.

Η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία του παρόντος web site για οποιονδήποτε λόγο, και διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια άμεση, έμμεση, τυχαία ή, που προκύπτει από την πρόσβαση σε, χρήση, ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε από το περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. δεν θα καταβάλλει καμία αποζημίωση είτε για απώλεια ή σωματική βλάβη, αποζημιώσεις ποινικού ή άλλως, λόγω της εν λόγω πρόσβαση, χρήση ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε από το περιεχόμενο σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδέεται με την ιστοσελίδα της.

Η παρούσα ανακοίνωση Copyright, Όροι Χρήσης και το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται αποκλειστικά από το δίκαιο της Ελλάδας. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν την Νομική Ανακοίνωση, και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αν δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά, αρμόδια είναι αποκλειστικά από τα ελληνικά δικαστήρια.

Υπάρχουν πολλοι λόγοι για να συνεργαστείτε μαζί μας!

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future