Νέα

Η εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ Facility Management, αναζητεί νέο/α για την κάλυψη της θέσης του Sales Representative.

By 05/08/2020No Comments

Νέα θέση εργασίας: Sales Representative

Αρμοδιότητες:
 • Προώθηση και ανάπτυξη πωλήσεων σε υφιστάμενους και νέους πελάτες / συνεργάτες, διερευνώντας δυνατότητες επέκτασης συνεργασίας και προτείνοντας αξιόπιστες λύσεις.
 • Διαπραγμάτευση και προετοιμασία των προσφορών στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.
 • Διαχείριση μεγάλων πελατών και συνεργατών και παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων μέσω τακτικών Reports.
 • Επίτευξη στόχων πωλήσεων και λοιπών εμπορικών στόχων.
 • Παρακολούθηση και έρευνα σχετικά με τον ανταγωνισμό.
 • Αξιολόγηση προτεραιοτήτων στην δρομολόγηση ενεργειών πώλησης, για την επίτευξη των στόχων πωλήσεων.
 • Συνεργασία με τα τμήματα Operations, Λογιστήριο και τους συνεργάτες/εργολάβους της εταιρείας, με στόχο την άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Πτυχίο Ανώτερης/τατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
 • Απαραίτητη εμπειρία 2-3 έτη σε πωλήσεις υπηρεσιών (B2B και ιδανικά στον χώρο του Facility Management)
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης και ανάπτυξης πελατολογίου, με υπευθυνότητα σε ευαίσθητες πληροφορίες
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και παρουσίασης, κατά τη διαδικασία πωλήσεων και ως προς όλες τις βαθμίδες εργαζομένων των πελατών
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office – Outlook, Excel, Word, Power Point) και CRM εργαλείων
 • Επαγγελματική συνέπεια, αυτοπαρακίνηση, οργάνωση και μεθοδικότητα με προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών εντός Ελλάδας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
Η εταιρεία προσφέρει:
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Επικοινωνία – Αποστολή Βιογραφικού:
Αποστολή βιογραφικού μόνο μέσω e-mail
Email: info@genka.com.gr Υπ΄όψιν Κου Μηλίτση.

Κατεβάστε την αγγελία