Οι οργανισμοί σήμερα περισσότερο από ποτέ επιδιώκουν να χρησιμοποιούν στις εργασίες τους λύσεις και εφαρμογές με το χαμηλότερο δυνατό κόστος χωρίς ωστόσο να μειώνουν τη λειτουργικότητά τους.

Στο άρθρο του HR Professional αναλύεται πως μπορεί μία εταιρεία να μεγιστοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία και να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τους συνεργαζόμενη με έναν Facility Management Partner, σαν τη ΓΕΝ-ΚΑ.

Διαβάστε όλο το άρθρο κάνοντας κλικ εδώ.