Covid 19

Covid 19

ΓΕΝ-ΚΑ
Facility
Management

H ΓΕΝ-ΚΑ Facility Management, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τη συνεχή προσπάθεια της αγοράς για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid19, αφουγκράζεται την ανάγκη και την ανησυχία των σημερινών επιχειρήσεων για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, και δη, για οργανισμούς που δεν έχουν την επιλογή να εφαρμόσουν πλήρη απομακρυσμένη εργασία.

Δείτε τις υπηρεσίες μας

Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

Σκοπός της απολύμανσης ενός χώρου είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και η μείωση του μικροβιακού φορτίου, ώστε να αποφευχθούν κρούσματα λοιμώξεων και μετάδοση μολυσματικών
ασθενειών μεταξύ των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τον χώρο αυτόν.

Η απολύμανση – μικρονιοκτονία αφορά στη διαδικασία εξόντωσης όλων των μικροοργανισμών (ιοί, μύκητες, βακτήρια) που πιθανά βρίσκονται σε μια επιφάνεια.

Ψυχρή Εκ-Νέφωση (Cold Fogging)

Για τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται φορητός ηλεκτροκίνητος εκνεφωτής, ισχύος 700W, με δυνατότητα παραγωγής υψηλής ταχύτητας αεροδιάλυμα αποτελούμενο από παραγόμενα μικροσταγονίδια υπέρμικρου όγκου διαμέτρου 0,5 έως 30 μm. Μέσω της συσκευής επιτυγχάνεται η διασπορά του χημικού διαλύματος (απολυμαντική ουσία με βάση το νερό), υπό μορφή ψυχρού νέφους, καλύπτοντας ομοιόμορφα όλο τον όγκο του χώρου καθώς και των αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτόν με βαθύτερη διεισδυτικότητα.

Κύρια απαίτηση της εφαρμογής είναι η απουσία ανθρώπων από όλους τους χώρους εφαρμογής, όσο και κατά τη διάρκεια δράσης αυτού, δηλαδή 0,5-1 ώρα μετά την εφαρμογή του απολυμαντικού. Η προτεινόμενη μέθοδος δεν επιφέρει καμία αλλοίωση τόσο στον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στις ανοξείδωτες ή υφασμάτινες επιφάνειες.

Απολυμαντικό Σκεύασμα

Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για την Απολύμανση πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, να έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς και από την ΠΟΥ, να είναι άοσμα, μη τοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους υπαλλήλους του Οργανισμού και τους επισκέπτες.

Η επέμβαση γίνεται με σκευάσματα πλήρως βιοδιασπώμενα, ευρείας δράσεως εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ, ατοξικά, ακίνδυνα για τον άνθρωπο, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους, με εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία, καταπολεμώντας μεγάλο φάσμα πιθανών εστιών (αποτελεσματικά κατά μικροβίων, βακτηρίων, μυκήτων και ιών). Κατά τη διαδικασία της απολύμανσης να λαμβάνεται υπόψη το άμεσο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ανθρώπων, κατοικίδιων και τροφίμων. Τα απολυμαντικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται να είναι υψηλής τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας, να έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) για χρήση σε κατοικημένους χώρους.

Η χρήση των απολυμαντικών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συμβατότητα του υλικού.

Τα προτεινόμενα απολυμαντικά σκευάσματα, τα οποία είναι σύμφωνα με τα παραπάνω είναι:

  • DALCO-100 με δραστική ουσία: Σταθεροποιημένο διοξείδιο του χλωρίου (CLO2)
  • MIKROBAC FORTE με δραστική ουσία: χλωριούχο βενζυλ-C12-18-αλκυλοδιμεθυ-λαμμώνιο

Το τεχνικό προσωπικό μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας ΜΑΠ (γάντια, μάσκα ενεργού άνθρακα, ολόσωμη στολή TYVEK με κουκούλα, προστατευτικά γυαλιά) που απαιτούν οι δεδομένες συνθήκες.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Υπάρχουν πολλοι λόγοι για να συνεργαστείτε μαζί μας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future