Νέα

Η ΓΕΝ-ΚΑ πιστοποιείται κατά ISO 26000 «Κοινωνικής Ευθύνης»

By 15/04/2016No Comments

Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από το σύστημα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε.
Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν προτεραιότητα για την εταιρία. Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελούν τον οδηγό κάθε επικοινωνία μεταξύ μας, με πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη.
Για την ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε, τα επτά βασικά θέματα στα πλαίσια της ανάπτυξης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξής της παρουσιάζονται παρακάτω:
α) Άσκηση ευθύνης και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας (Organizational governance)
β) Αντιμετώπιση όλων των ατόμων με σεβασμό, προσπαθώντας όσο το δυνατόν να βοηθηθούν άτομα ευπαθών ομάδων (Human rights)
γ) Παροχή ασφαλών και ευνοϊκών συνθηκών εργασίας στους εργαζόμενους της εταιρίας (Labor practices)
δ) Προσδιορισμός και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης των πόρων και της διάθεσης των αποβλήτων (Environment)
ε) Σεβασμό στους νόμους. Δίκαιη αντιμετώπιση όλων των συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών (Fair operating practices)
στ) Παροχή υπηρεσιών (Consumer issues)
ζ) Συμμετέχοντας ως ΄΄καλός γείτονας΄΄ στη τοπική κοινωνία (Community involvement and development)

Δράσεις στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Μερικές από αυτές περιλαμβάνουν τους τομείς:
Χορηγίες
Επί σειρά ετών η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε., εκδηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τα δικαιώματα των παιδιών, υποστηρίζοντας τον εθελοντικό οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, «το χαμόγελο του παιδιού», με αντίστοιχες χορηγίες.
Ανακύκλωση
Η ΓΕΝ-ΚΑ ΑΕ, στο πλαίσιο της σταθερής προσπάθειάς της για ένα καλύτερο περιβάλλον, εφαρμόζει ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με τη διεθνή προδιαγραφή ISO 14001:2004.
Άδειες πλαστικές φιάλες, μεταλλικά κουτιά, γυάλινα μπουκάλια και άλλες συσκευασίες, δεν είναι άχρηστα υλικά αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για να επαναχρησιμοποιηθούν.
Διαχειρίζεται μπαταρίες, χαρτί, ηλεκτρολογικό & ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τόνερ, μελάνια και τα παραδίδει προς ανακύκλωση μέσα από άλλα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως Δήμο, Πλαίσιο κλπ.
Ενισχύουμε την προσπάθεια αυτή και διαδίδουμε την αξία της ανταποδοτικής ανακύκλωσης παντού.
Προστατεύουμε τη γη, για να μας το ανταποδώσει! …γιατί το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας.
Διαχείριση πόρων
Για να μειωθεί η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε, έχει ήδη πάρει μια σειρά από μέτρα που ξεκινούν από απλές λύσεις, όπως αναβάθμιση φωτιστικών σωμάτων και συστημάτων κλιματισμού. Στην ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. ξεκινήσαμε το Πρόγραμμα Συνειδητοποίησης Κατανάλωσης Ενέργειας για να πετύχουμε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων στην καθημερινότητά μας. Όλοι οι εργαζόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν και να προωθήσουν την συνειδητοποίηση της ενέργειας στο σπίτι, στον χώρο εργασίας τους, να μοιραστούν ιδέες και να γίνουν πρεσβευτές του προγράμματος.
Η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. δεν μπορεί να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς την πλήρη υποστήριξη όλων μας. Θέλουμε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να αποδείξουμε ότι ο καθένας μπορεί να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση χρημάτων, παράλληλα.
Συμβάλουμε ΟΛΟΙ στην εξοικονόμηση ενέργειας καθημερινά, ξεκινώντας από το σπίτι μας και τον χώρο εργασίας μας.
Παρακολουθείται και ελέγχεται η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας στο γραφείο καθώς και η κατανάλωση των καυσίμων των οχημάτων για τους σκοπούς της λειτουργίας της.
Κοινωνική προσφορά
Η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε και το προσωπικό της, σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό της ενορίας της, συνδράμει αποτελεσματικά παρέχοντας σε τακτική βάση προϊόντα πρώτης ανάγκης (ρουχισμό, φάρμακα, παιχνίδια κλπ.) σε ασθενείς κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη.
Ημέρα εθελοντισμού
Η εταιρία παρά τη θέληση της για να δημιουργήσει με ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με Νοσοκομεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υλοποιήθηκε και το πρόγραμμα αυτό θα προγραμματιστεί για υλοποίηση το επόμενο έτος 2016.